Bouw in volle gang!

De bouw van Clubhouse Boompjes is in volle gang. De vorderingen op de bouwplaats zijn inmiddels vanaf de straat goed zichtbaar. De beganegrondvloer aan de Hertekade-zijde is gereed en momenteel vinden dezelfde werkzaamheden aan de Boompjes-zijde plaats.

We gaan de hoogte in!

Het bouwgedeelte dat inmiddels boven maaiveld uitsteekt, is de kernconstructie van de torens. De kern is de ruggengraat van een toren die voor stabiliteit zorgt, wanneer alle andere onderdelen rondom de kern worden aangebouwd. In deze kern bevinden zich per toren twee liften en het trappenhuis. Daaromheen is er gestart met de eerste appartementen! Dat gebeurt een aantal verdiepingen lager dan de bouw van de kern. De wanden, kolommen en vloeren van de appartementen worden geplaatst rondom de kern. Door deze splitsing van de kern en de constructie van de appartementen is in een veel kortere bouwtijd verdiepingen te realiseren, dan wanneer dit allemaal tegelijkertijd gebouwd zou worden. Clubhouse Boompjes krijgt nu écht vorm!